Egitmenlerimiz
photo YAPINCAK GÜRERK

Bilkent Üniversitesi Müzik Fakültesi Piyano Bölümü'nden mezun oldu. 1993 yılında British Council'ın düzenlediği piyano yarışmasında birinci olarak "Yılın Genç Müzisyeni" seçildi. Ödül olarak Royal Northern College of Music'de bir yıl eğitim hakkı kazandı. Amerika'da Manhattan School of Music'de piyano, Hacettepe Üniversitesi'nde ise resim yüksek lisansını tamamladı. 'Görsel ve İşitsel Sanatlarda Yaratıcılık ve Yorum Kavramları' konulu tezi ile aynı üniversiteden doktorasını aldı. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda resital, oda müziği ve konçerto konserleri verdi, resim sergileri açtı.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde 4 yıl piyano öğretim görevlisi olarak çalışan Gürerk, Fakülte'ye bağlı Erken Müzik Eğitimi idari ve akademik kadrosunda yer aldı, Piyano Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007 yılında dünyaya gelen kızı Ada'dan aldığı ilhamla erken yaş ebeveyn destekli müzik programları ile ilgilenmeye başladı. Bu ilgi onu Music Together® ile tanıştırdı. Amerika'da katıldığı öğretmenlik eğitimini başarı ile tamamlayarak, Music Together programı kayıtlı eğitmeni oldu. 2008 yılında Türkiye'deki ilk Music Together merkezini İstanbul'da, kurucusu olduğu Salon Sanat çatısı altında başlattı. Bunu 2011 yılında Ankara'daki ilk Music Together programı etkinlikleri takip etti. 

Yapıncak Gürerk, halen İstanbul ve Ankara'da 0-5 yaş aralığında çocuklar ve ebevynleriyle 'birlikte müzik' yapmaya devam etmektedir. Gürerk ayrıca 3.5-6 yaş arası çocuklar için bireysel derslere hazırlık niteliğinde bir grup dersi olan Piyanomini programını tasarlamıştır. Piyano ve resim çalışmalarını birlikte yürüten Yapıncak Gürerk, çocukların yanısıra yetişkinlere de piyano eğitimi vermektedir.

     
photo TÜL DEMIRBAS

1999’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda Nuri İyicil ve Elif Tarakçı ile keman eğitimine başladı, 2006’da Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı’nın lise devresinden mezun oldu. Aynı kurumda Müzikoloji Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 2010 yılında; Sosyal Bilimler Enstitüsü Etnomüzikoloji ve Folklor Programı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini “Ahıska Türklerinde Göç ve Deneyimlerin Etkileşimi: Bursa Örneği” başlıklı tez çalışmasıyla 2015 yılında tamamladı.

 

2010-2012 yılları arasında Arjantin tango dersleri aldı, dünyaca ünlü dansçıların atölyelerine katıldı. 2012-2014 yılları arasında Gülsin Gümüş Müzik ve Dans Atölyesi’nde Arjantin Tango ders asistanlığı yaptı. 2012-2015 yılları arasında MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde Müzik Tarihi ve Geleneksel Türk Müziği dersleri verdi. 2005 yılından bu yana çocuklar ve yetişkinlerle gerçekleştirdiği piyano, keman, solfej derslerinin yanı sıra okul öncesi dönemi müzik eğitimiyle ilgilenen Demirbaş, 2012 yılında Music Together programıyla tanıştı ve 2013 yılında İtalya’nın Bologna şehrinde katıldığı öğretmenlik eğitimini başarıyla tamamladı.  

 

Tül Demirbaş, 2013’ten bu yana Salon Sanat çatısı altında Music Together eğitmenliği yapmakta, 2015’te araştırma görevlisi olarak atandığı MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde çalışmakta ve 2016’da İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı’nda başladığı doktora eğitimine devam etmektedir.

     
  EZGI ÖZEKE KOCABAS

ODTÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. ODTÜ’de araştırma görevlisi, Ege Üniversitesi’nde ise öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak çalışmıştır. Hollanda’da bulunan Vrije Universitesi “Çocuk ve Aile Çalışmaları Bölümü”nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştur. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.  

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgili ve müzikle uğraşan bir aile ortamında büyümüş, üniversite yıllarında ODTÜ Çoksesli Korosu’nda üç yıl süreyle korist olarak yer almıştır. Müziğe olan ilgisini akademik çalışmalarla devam ettirerek yüksek lisans derecesini “Müzikle Zenginleştirilmiş Bir Eğitim Programının Eğitilebilir Zihinsel Yetersiz Çocukların Akademik ve Sosyal Gelişimlerine Etkisi” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır.

Müziğin özel eğitim ve psikolojik danışma ve rehberlik alanında kullanımı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında bildiri ve yayınları bulunmaktadır. 2013-2016 yılları arasında oğlu ile birlikte Yapıncak Gürerk tarafından yürütülen Music Together programına katılmıştır.

İyi oluş, bilinçli farkındalık, anne-babalık, anne-baba eğitimi, erken müzik eğitimi ve terapötik etkileri gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. 2018'den beri Salon Sanat Music Together'da eğitim vermektedir.

Katıldığı Eğitimler ve Sertifika Programları:

12 haftalık "Orff Metoduyla Çocuklarla Müzik Uygulamaları" eğitimi, 2002.

Music Together Öğretmen Eğitimi, ABD, 2015.

MSGSÜ Sürekli Eğitim Merkezi ve Safir Yaşam Atölyesi işbirliğinde gerçekleşen Dans ve Hareket Terapisi Yöntemleri Sertifika Programı, 2017.

DBT Türkiye ve Linehan Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen Diyalektik Davranış Terapisi Eğitimi, 2017.

     
  NAZLI KÖSE YÜCEL